نعمتی شمس‌آباد, حسنعلی, رحیمی گایینی, ابوالفضل, روحانی, ریحانه. (777). اخلاق در مدیریت دانش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(10), 109-136. doi: 10.30471/im.2016.1385
حسنعلی نعمتی شمس‌آباد; ابوالفضل رحیمی گایینی; ریحانه روحانی. "اخلاق در مدیریت دانش". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 10, 777, 109-136. doi: 10.30471/im.2016.1385
نعمتی شمس‌آباد, حسنعلی, رحیمی گایینی, ابوالفضل, روحانی, ریحانه. (777). 'اخلاق در مدیریت دانش', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(10), pp. 109-136. doi: 10.30471/im.2016.1385
نعمتی شمس‌آباد, حسنعلی, رحیمی گایینی, ابوالفضل, روحانی, ریحانه. اخلاق در مدیریت دانش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 5(10): 109-136. doi: 10.30471/im.2016.1385