1.

الگویی برای ارزیابی روش‎شناختی مطالعات نوگرای علوم انسانی در ایران

دوره 26، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 87-109
هادی موسوی؛ سید حمیدرضا حسنی

2.

تبیین بنیان دوگانه «جنس/جنسیت» در سامانۀ حکمت عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402
هادی موسوی؛ سید حمیدرضا حسنی

3.

تبیین و تحلیل مبانی انسانشناختی آگوست کنت در پارادایم اثباتی

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 29-68
سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی

4.

چیستی علوم انسانی

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 1-14
سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی

5.

حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 57-73
سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی

6.

درآمدی بر سیاست‌پژوهی تولید علوم انسانی اسلامی؛ آسیب‌ها و راهکارها

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 33-57
سید حمیدرضا حسنی؛ مهدی علی‌پور

7.

روش شناسی علم آگوستینی

دوره 17، شماره 69، بهمن 1390، صفحه 7-39
سید حمیدرضا حسنی؛ سید محمدتقی مدرسی یزدی