1.

الگوی مشاوره ای عاملیت «من» مبتنی بر دیدگاه علامه محمدتقی جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402
فرشته پاک نژاد؛ معصومه اسمعیلی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ عبدالله نصری