1.

بررسی آسیب‌شناختی مجالس ترحیم در شهر یاسوج

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 147-169
حجت یزدانی مقدم؛ حبیب الله اسد اللهی؛ کریم خانمحمدی

2.

واکاوی موانع هجرت طلاب از قم و ارائه الگوی مطلوب هجرت

دوره 12، شماره 24، مهر 1399، صفحه 259-279
کریم خانمحمدی؛ حبیب الله اسد اللهی