دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-310 (ویژه نامه مدیریت و علوم سیاسی)  XML

1

کاستی‌های روش‌شناسی مقاله‌های علمی پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب شناسی فراروش

صفحه 7-44
امیر صادقی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ اسد اله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی

2

نقد روشمند مطالعات «دین و مدیریت» در غرب و ارائه یک طرح تحقیقاتی برای بررسی پیشینه تحقیق در این حوزه

صفحه 45-76
حسن عابدی جعفری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ اکبر حسن پور؛ پویا پیرملکی

3

سامانه معرفتی «هم‌تکاملی دیالکتیک اسلامی (هدا)» با تأکید بر مطالعات مدیریت اسلامی

صفحه 77-102
مصطفی هادوی‌نژاد

4

بررسی و طبقه‌بندی مفاهیم استعاری مدیریت دانش:مطالعه منابع وحیانی و روایی و منابع غربی

صفحه 103-134
ابوالفضل گائینی؛ حسنعلی نعمتی شمس آباد؛ مرضیه صبائی

5

رویکرد فرآیندی و روش‌شناسی آن در مطالعات کارآفرینی

صفحه 135-161
حسین خنیفر؛ محمدحسین رحمتی؛ علی لاهوتیان

6

روش‌شناسی‌ هانا آرنت در فهم پدیده‌های سیاسی

صفحه 163-194
علی علی حسینی؛ سارا نجف پور؛ علی تدین راد

7

بررسی دشواره «تقلیل‌گرایی مفهومی» در روش‌شناسی علوم سیاسی؛ نمونه‌پژوهی: مفهوم مشارکت سیاسی

صفحه 195-224
ابوالقاسم شهریاری؛ سید محمد علی تقوی

8

روش شناسی تحلیل ذینفع در خط‌مشی پژوهی: واکاوی بنیان‌ها، فهم اسلوب اجرا، نقد عمل

صفحه 225-252
حسن دانایی فرد؛ حمید ایزدبخش

9

گذار از روش به پساروش آنتی دوآلیستی در اندیشه سیاسی غرب؛ پیامدها و چشم‌اندازها

صفحه 253-287
علی اشرف نظری؛ علی قربان پور دشتکی

10

معرفت‌شناسی در مکتب جامعه‌گرایی: تلاش توأمان برای مقید ساختن معرفت و گریز از نسبی‌گرایی

صفحه 289-310
زهره علوی راد؛ سید محمد علی تقوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.