1.

ارائه تسهیلات قاعده‌مند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اسلامی؛ چارچوبی نوین جهت سیاست‌گذاری در کریدور نرخ سود بازار بین بانکی

صفحه 9-32
حسین میثمی؛ کامران ندری؛ حسین توکلیان

2.

آثار اقتصاد دانش‌بنیان بر درون‌زایی اقتصاد ایران (در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)

صفحه 33-64
وحید شقاقی شهری؛ شیوا علیزاده

3.

تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

صفحه 65-88
ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم

4.

امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران

صفحه 89-122
محمد توحیدی؛ امیرحسین اعتصامی

5.

شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد

صفحه 123-150
مهدی نوراحمدی؛ حسین‌علی سعدی؛ ولی‌احمد سجادیان؛ مسعود امانی

6.

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران

صفحه 151-180
خالد احمدزاده؛ علی فقه مجیدی؛ زهرا ضرونی

7.

آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره‌وری نیروی کار در ایران

صفحه 181-202
فیروز فلاحی؛ محسن پورعباد الهانکویچ؛ علیرضا جلیلی مرند