فلاحی, فیروز, پورعباد الهانکویچ, محسن, جلیلی مرند, علیرضا. (1396). آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره‌وری نیروی کار در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), 181-202.
فیروز فلاحی; محسن پورعباد الهانکویچ; علیرضا جلیلی مرند. "آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره‌وری نیروی کار در ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 26, 1396, 181-202.
فلاحی, فیروز, پورعباد الهانکویچ, محسن, جلیلی مرند, علیرضا. (1396). 'آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره‌وری نیروی کار در ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), pp. 181-202.
فلاحی, فیروز, پورعباد الهانکویچ, محسن, جلیلی مرند, علیرضا. آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره‌وری نیروی کار در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 13(26): 181-202.