1.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران مطالعه موردی: بانک سپه

صفحه 9-44
سیدمحسن فاضلیان؛ کوروش پرویزیان؛ احسان ذاکر‌نیا

2.

بازار سرمایه و کمک به غربال‌گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی

صفحه 45-66
محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا

3.

بررسی تطبیقی نظریه‌ها و مدل‌های رفتار عام‌المنفعه در اقتصاد متعارف و اسلامی

صفحه 67-94
محمدجواد توکلی

4.

امکان‌سنجی ارائه بیمه عمر متصل به سهام در بازار بیمه کشور از دیدگاه خبرگان

صفحه 95-116
عبدالناصر همتی؛ غدیر مهدوی کلیشمی؛ حمید یاری

5.

عوامل تعیین‌کنندۀ هزینه‌های فقرزای سلامت در خانوارهای ایرانی

صفحه 117-154
یوسف محمدزاده

6.

ارزیابی اثر بازارهای مالی بر بازار قرض‌الحسنه در ایران

صفحه 155-186
مرتضی عزتی

7.

دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی

صفحه 187-216
علیرضا پورفرج؛ محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ حبیب انصاری سامانی؛ علی‌اکبر باجلان