1.

بررسی تاثیر سبک زندگی اسلامی بر خودکارآمدی تحصیلی با نقش میانجی شادکامی در بین دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402
زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی

2.

بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 85-98
راضیه فتاحی؛ حمید طاهر نشاط‌دوست؛ مهدی ربیعی؛ احسان شریفی

3.

تأثیر حج عمره بر سلامت روانی، شادکامی و عمل به باورهای دینی دانشجویان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 111-126
محمود گلزاری

4.

ساخت و اعتباریابی آزمون شادکامی با تکیه بر اسلام

دوره 5، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 121-147
مسعود آذربایجانی؛ کاظم علی‌محمدی

5.

مقایسه میزان هوش معنوی و شادکامی افرادی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند با افرادی که شرکت نکرده‌اند

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 255-272
آتنا اصفهانی خالقی؛ سید امیر حسین قاسمی