گلزاری, محمود. (1390). تأثیر حج عمره بر سلامت روانی، شادکامی و عمل به باورهای دینی دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), 111-126.
محمود گلزاری. "تأثیر حج عمره بر سلامت روانی، شادکامی و عمل به باورهای دینی دانشجویان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 7, 1390, 111-126.
گلزاری, محمود. (1390). 'تأثیر حج عمره بر سلامت روانی، شادکامی و عمل به باورهای دینی دانشجویان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), pp. 111-126.
گلزاری, محمود. تأثیر حج عمره بر سلامت روانی، شادکامی و عمل به باورهای دینی دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1390; 4(7): 111-126.