کلیدواژه ها = بانکداری اسلامی
تعداد مقالات: 12

1

بازار سرمایه و کمک به غربال‌گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-66
محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا

2

بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 147-167
بیتا شایگانی؛ مصعب عبداللهی آرانی

3

بررسی سیستمی تعیین نرخ سود بانکی در ایران

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 37-67
مهدی رضوی؛ اسماعیل شمسیان

4

بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-136
سید رضا میرابراهیمی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ اکبر میرزاپورباباجان

5

تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-88
ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم

6

تحلیل فقهی- اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: بانکداری ایران )

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1391، صفحه 105-134
سید عباس موسویان؛ محمد صفری

7

ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 41-66
اصغر آقا مهدوی؛ سید محمدمهدی موسوی

8

شناسایی و اولویت‎بندی راهکارهای مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران با روش AHP

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 221-244
سید هادی عربی؛ شهناز بکیای

9

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین‌بانکی ریالی ایران

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-270
سید سعید شمسی نژاد؛ حسین بریهی

10

طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-78
ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی

11

ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه‌های رایج و دلالت‌ها

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-38
اکبر کمیجانی؛ حمید ابریشمی؛ سیدعلی روحانی

12

مقایسه عملکرد روشهای مختلف اندازه گیری بهره وری در بانکهای اسلامی

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 11-40
سیدمحمدضیا فیروزآبادی؛ حبیب الله سلامی؛ سید کاظم صدرContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.