رضایی, احمدعلی, پناهی بروجردی, محمد سعید. (1402). تأثیر آستانه‌ای اسلامیت محیط بر کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای اسلامی:روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(40), 247-277. doi: 10.30471/iee.2024.10068.2406
احمدعلی رضایی; محمد سعید پناهی بروجردی. "تأثیر آستانه‌ای اسلامیت محیط بر کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای اسلامی:روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20, 40, 1402, 247-277. doi: 10.30471/iee.2024.10068.2406
رضایی, احمدعلی, پناهی بروجردی, محمد سعید. (1402). 'تأثیر آستانه‌ای اسلامیت محیط بر کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای اسلامی:روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(40), pp. 247-277. doi: 10.30471/iee.2024.10068.2406
رضایی, احمدعلی, پناهی بروجردی, محمد سعید. تأثیر آستانه‌ای اسلامیت محیط بر کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای اسلامی:روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 20(40): 247-277. doi: 10.30471/iee.2024.10068.2406