باستانی‌فر, ایمان, حیدری, محمد‌رضا, واعظ برزانی, محمد. (1394). طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), 61-78.
ایمان باستانی‌فر; محمد‌رضا حیدری; محمد واعظ برزانی. "طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 24, 1394, 61-78.
باستانی‌فر, ایمان, حیدری, محمد‌رضا, واعظ برزانی, محمد. (1394). 'طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), pp. 61-78.
باستانی‌فر, ایمان, حیدری, محمد‌رضا, واعظ برزانی, محمد. طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(24): 61-78.