1.

بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایة اجتماعی

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 111-136
سیما جوینی‌پور؛ سهیلا پیروز فر؛ محمدحسن رستمی

2.

مدیریت تعارض‏های اجتماعی از نظرگاه اسلام با تأکید بر روابط اجتماعی

دوره 11، شماره 22، مهر 1398، صفحه 47-69
مهدی شامحمدی؛ محمدهادی مفتح؛ سیدحسین شرف الدین

3.

نظریه «دوستی تعالی‎بخش» در اسلام و دلالت‎های آن در مدیریت سرمایه اجتماعی کشور

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 5-26
امیر حسین بنائی؛ یحیی بوذری نژاد؛ محسن صبوریان

4.

نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 84-105
رضا اقاپور