جوینی‌پور, سیما, پیروز فر, سهیلا, رستمی, محمدحسن. (777). بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایة اجتماعی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), 111-136. doi: 10.30471/soci.2017.1414
سیما جوینی‌پور; سهیلا پیروز فر; محمدحسن رستمی. "بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایة اجتماعی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 17, 777, 111-136. doi: 10.30471/soci.2017.1414
جوینی‌پور, سیما, پیروز فر, سهیلا, رستمی, محمدحسن. (777). 'بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایة اجتماعی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), pp. 111-136. doi: 10.30471/soci.2017.1414
جوینی‌پور, سیما, پیروز فر, سهیلا, رستمی, محمدحسن. بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایة اجتماعی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 9(17): 111-136. doi: 10.30471/soci.2017.1414