1.

بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 119-140
بنت‌الهدی هدایتی؛ مریم‌السادات فاتحی‌زاده؛ احمد آکوچکیان

2.

بررسی تأثیر گروه‌درمانی مذهبی و شناختی ‐ رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشویی زندانیان مرد شهر قم

دوره 4، شماره 6، خرداد 1389، صفحه 31-61
مراد چوپانی صوری؛ سیداحمد احمدی؛ محمدحسین شریفی‌نیا؛ فاطمه بهرامی

3.

بررسی رابطه بین ابعاد عزت نفس و نگرش به حجاب در بین دانشجویان زن متأهل و مجرد دانشگاه پیام نور واحد اهواز

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 81-100
سارا موسوی؛ مریم اسدی؛ مرضیه مشعل پور؛ زهرا عبادی؛ محمد زربخش

4.

بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 47-65
سیف‌اله فضل‌الهی قمشی؛ منصوره ملکی توانا

5.

پیش‎بینی ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی مورد تأکید اسلام مبتنی بر رفاه ذهنی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و دلالت‌های تربیت اقتصادی آن

دوره 16، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 113-141
وحید ارشدی؛ آزاده ظفرمند؛ زهرا خدادوست؛ زینب شیرزاد