1.

اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 95-112
حمیدرضا عرب بافرانی؛ محمدباقر کجباف؛ احمد عابدی

2.

اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 7-37
جعفر جدیری؛ علی فتحی آشتیانی؛ فرشته موتابی؛ حمیدرضا حسن‌آبادی

3.

اصول فرزندپروری در سبک زندگی اهل‌بیت(ع)

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 135-152
علی‌همت بناری

4.

بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 69-94
محمود یعقوبی‌دوست؛ حلیمه عنایت

5.

تأثیر «سوگ‌درمانی شناختی‌– رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «سلامت عمومی خانواده‌های داغدیده»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 113-134
مرضیه شریفی؛ سیداحمد احمدی؛ مریم فاتحی‌زاده

6.

مبانی نظری «نقش مدیریتی مرد» در خانواده با رویکردی روان‌شناختی

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 149-168
علی‌احمد پناهی؛ مسعود آذربایجانی