یعقوبی‌دوست, محمود, عنایت, حلیمه. (1392). بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(12), 69-94.
محمود یعقوبی‌دوست; حلیمه عنایت. "بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 12, 1392, 69-94.
یعقوبی‌دوست, محمود, عنایت, حلیمه. (1392). 'بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(12), pp. 69-94.
یعقوبی‌دوست, محمود, عنایت, حلیمه. بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1392; 7(12): 69-94.