1.

ارائه مدل مفهومی شاخص های موفقیت قراردادهای آتی پیشنهادی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 45-72
غلامرضا مصباحی مقدم؛ حمیدرضا اسماعیلی گیوی؛ علیرضا ناصرپور

2.

از مبانی نظری تا نظریه‌های مدیریت دانش: بسط مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از تئوری دانش

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 7-33

3.

تدوین مدل مفهومی خرد براساس منابع اسلامی: تحلیل داده‌بنیاد

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 7-36
علی بیات؛ حمید رفیعی هنر؛ محمدرضا جهانگیر زاده

4.

مدل مفهومی اضطراب مرگ براساس متون دینی

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 37-59
فاطمه غنوی؛ محمدصادق شجاعی