1.

ساخت پرسشنامه اولیه موفقیت امام جماعت براساس منابع اسلامی

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 89-104
مجتبی غفاری؛ رحیم میردریکوندی؛ محمدرضا احمدی

2.

ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه نگرش به خانواده براساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402
سعید شریف یزدی؛ عباسعلی هراتیان؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ معصومه سلطانی پور

3.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 7-29
جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقیان