1.

تبیین مؤلفه‌های عملکرد فردی از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403
سیدیوسف کمالیان؛ اسدالله گنجعلی

2.

تحلیل مبانی انسان شناسی پارادایم های جامعه شناختی سازمان و مدیریت از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 133-160
احسان رحیمی خورزوقی؛ اسدالله گنجعلی