اسعدی, محمد. (1383). تفسیر به رأى از منظر روایات. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(39), 102-132.
محمد اسعدی. "تفسیر به رأى از منظر روایات". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 39, 1383, 102-132.
اسعدی, محمد. (1383). 'تفسیر به رأى از منظر روایات', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(39), pp. 102-132.
اسعدی, محمد. تفسیر به رأى از منظر روایات. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1383; 10(39): 102-132.