اسدی, محسن, شیرزاد, مهران. (1391). نقش اخلاق کاری اسلامی در فرهنگ و تعهد سازمانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(2), 133-150.
محسن اسدی; مهران شیرزاد. "نقش اخلاق کاری اسلامی در فرهنگ و تعهد سازمانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 2, 1391, 133-150.
اسدی, محسن, شیرزاد, مهران. (1391). 'نقش اخلاق کاری اسلامی در فرهنگ و تعهد سازمانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(2), pp. 133-150.
اسدی, محسن, شیرزاد, مهران. نقش اخلاق کاری اسلامی در فرهنگ و تعهد سازمانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1391; 1(2): 133-150.