ملک الساداتی, سید سعید, چشمه قصابانی, ناهید, خندان, عباس. (1401). برآورد ریسک بیکاری و بررسی وجود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 19(37), 291-313. doi: 10.30471/iee.2022.7840.2118
سید سعید ملک الساداتی; ناهید چشمه قصابانی; عباس خندان. "برآورد ریسک بیکاری و بررسی وجود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 19, 37, 1401, 291-313. doi: 10.30471/iee.2022.7840.2118
ملک الساداتی, سید سعید, چشمه قصابانی, ناهید, خندان, عباس. (1401). 'برآورد ریسک بیکاری و بررسی وجود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 19(37), pp. 291-313. doi: 10.30471/iee.2022.7840.2118
ملک الساداتی, سید سعید, چشمه قصابانی, ناهید, خندان, عباس. برآورد ریسک بیکاری و بررسی وجود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 19(37): 291-313. doi: 10.30471/iee.2022.7840.2118