مرادی, محسن, خیری, بهرام, میرالماسی, آیدا. (1401). نقد روایتی پژوهش‌های پوزیتیویستی علوم انسانی از نقطه‌نظر تعمیم‌پذیری و قابلیت اطمینان سنجه‌ها با پیشنهاد جایگزینی امگا مک‌دونالد (موردمطالعه: پژوهش‌های بازاریابی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 28(113), 65-80. doi: 10.30471/mssh.2022.8241.2285
محسن مرادی; بهرام خیری; آیدا میرالماسی. "نقد روایتی پژوهش‌های پوزیتیویستی علوم انسانی از نقطه‌نظر تعمیم‌پذیری و قابلیت اطمینان سنجه‌ها با پیشنهاد جایگزینی امگا مک‌دونالد (موردمطالعه: پژوهش‌های بازاریابی)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 28, 113, 1401, 65-80. doi: 10.30471/mssh.2022.8241.2285
مرادی, محسن, خیری, بهرام, میرالماسی, آیدا. (1401). 'نقد روایتی پژوهش‌های پوزیتیویستی علوم انسانی از نقطه‌نظر تعمیم‌پذیری و قابلیت اطمینان سنجه‌ها با پیشنهاد جایگزینی امگا مک‌دونالد (موردمطالعه: پژوهش‌های بازاریابی)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 28(113), pp. 65-80. doi: 10.30471/mssh.2022.8241.2285
مرادی, محسن, خیری, بهرام, میرالماسی, آیدا. نقد روایتی پژوهش‌های پوزیتیویستی علوم انسانی از نقطه‌نظر تعمیم‌پذیری و قابلیت اطمینان سنجه‌ها با پیشنهاد جایگزینی امگا مک‌دونالد (موردمطالعه: پژوهش‌های بازاریابی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 28(113): 65-80. doi: 10.30471/mssh.2022.8241.2285


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب