اشرافی, نسیم. (1401). ابر پارادایم درون‌گرا، عامل جهت مندی معرفت در معماری اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), 51-76. doi: 10.30471/soci.2022.7933.1714
نسیم اشرافی. "ابر پارادایم درون‌گرا، عامل جهت مندی معرفت در معماری اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 28, 1401, 51-76. doi: 10.30471/soci.2022.7933.1714
اشرافی, نسیم. (1401). 'ابر پارادایم درون‌گرا، عامل جهت مندی معرفت در معماری اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), pp. 51-76. doi: 10.30471/soci.2022.7933.1714
اشرافی, نسیم. ابر پارادایم درون‌گرا، عامل جهت مندی معرفت در معماری اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 14(28): 51-76. doi: 10.30471/soci.2022.7933.1714