خانمحمدی, کریم, رنجبری, شهاب. (1401). تحلیل الگوی مدیریت فرهنگی مؤسسات مسجدمحور (مطالعه موردی کانون فرهنگی تبیان). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), 39-56. doi: 10.30471/soci.2022.7685.1669
کریم خانمحمدی; شهاب رنجبری. "تحلیل الگوی مدیریت فرهنگی مؤسسات مسجدمحور (مطالعه موردی کانون فرهنگی تبیان)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 27, 1401, 39-56. doi: 10.30471/soci.2022.7685.1669
خانمحمدی, کریم, رنجبری, شهاب. (1401). 'تحلیل الگوی مدیریت فرهنگی مؤسسات مسجدمحور (مطالعه موردی کانون فرهنگی تبیان)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), pp. 39-56. doi: 10.30471/soci.2022.7685.1669
خانمحمدی, کریم, رنجبری, شهاب. تحلیل الگوی مدیریت فرهنگی مؤسسات مسجدمحور (مطالعه موردی کانون فرهنگی تبیان). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 14(27): 39-56. doi: 10.30471/soci.2022.7685.1669