کامکار, محمد زمان, شمسایی, محمدمهدی, گلبینی مفرد, عطیه, براتیان, روح الله. (1401). نگرش به خداوند، خود و دیگران در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افسردگی: یک مقایسه کیفی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(30), 19-32. doi: 10.30471/psy.2021.7782.1872
محمد زمان کامکار; محمدمهدی شمسایی; عطیه گلبینی مفرد; روح الله براتیان. "نگرش به خداوند، خود و دیگران در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افسردگی: یک مقایسه کیفی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 30, 1401, 19-32. doi: 10.30471/psy.2021.7782.1872
کامکار, محمد زمان, شمسایی, محمدمهدی, گلبینی مفرد, عطیه, براتیان, روح الله. (1401). 'نگرش به خداوند، خود و دیگران در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افسردگی: یک مقایسه کیفی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(30), pp. 19-32. doi: 10.30471/psy.2021.7782.1872
کامکار, محمد زمان, شمسایی, محمدمهدی, گلبینی مفرد, عطیه, براتیان, روح الله. نگرش به خداوند، خود و دیگران در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افسردگی: یک مقایسه کیفی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 16(30): 19-32. doi: 10.30471/psy.2021.7782.1872