توکلی, محبوبه, صافیان, محمدجواد, قائدی, یحیی, اردلانی, حسین. (1401). نقش داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع) از منظر قرآن در آموزش تفکر مراقبتی مبتنی بر آموزه های فلسفه برای کودکان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(39), 73-91. doi: 10.30471/edu.2021.7802.2456
محبوبه توکلی; محمدجواد صافیان; یحیی قائدی; حسین اردلانی. "نقش داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع) از منظر قرآن در آموزش تفکر مراقبتی مبتنی بر آموزه های فلسفه برای کودکان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17, 39, 1401, 73-91. doi: 10.30471/edu.2021.7802.2456
توکلی, محبوبه, صافیان, محمدجواد, قائدی, یحیی, اردلانی, حسین. (1401). 'نقش داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع) از منظر قرآن در آموزش تفکر مراقبتی مبتنی بر آموزه های فلسفه برای کودکان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(39), pp. 73-91. doi: 10.30471/edu.2021.7802.2456
توکلی, محبوبه, صافیان, محمدجواد, قائدی, یحیی, اردلانی, حسین. نقش داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع) از منظر قرآن در آموزش تفکر مراقبتی مبتنی بر آموزه های فلسفه برای کودکان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 17(39): 73-91. doi: 10.30471/edu.2021.7802.2456