دانایی فرد, حسن, قنبری وانانی, راضیه. (1401). تصمیم‎گیری در سازمان: فهم مبانی فلسفی، اسلوب اجرای روش تحلیل اهمیت−عملکرد و نقد آن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 28(110), 1-17. doi: 10.30471/mssh.2021.7775.2224
حسن دانایی فرد; راضیه قنبری وانانی. "تصمیم‎گیری در سازمان: فهم مبانی فلسفی، اسلوب اجرای روش تحلیل اهمیت−عملکرد و نقد آن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 28, 110, 1401, 1-17. doi: 10.30471/mssh.2021.7775.2224
دانایی فرد, حسن, قنبری وانانی, راضیه. (1401). 'تصمیم‎گیری در سازمان: فهم مبانی فلسفی، اسلوب اجرای روش تحلیل اهمیت−عملکرد و نقد آن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 28(110), pp. 1-17. doi: 10.30471/mssh.2021.7775.2224
دانایی فرد, حسن, قنبری وانانی, راضیه. تصمیم‎گیری در سازمان: فهم مبانی فلسفی، اسلوب اجرای روش تحلیل اهمیت−عملکرد و نقد آن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 28(110): 1-17. doi: 10.30471/mssh.2021.7775.2224


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب