حسنپور, آرش, ربانی, علی. (1401). جامعۀ مطلوب در اَندیشۀ امام خمینی (ویژگی‎ها، موانع و راهکارها). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), 17-37. doi: 10.30471/soci.2021.6986.1586
آرش حسنپور; علی ربانی. "جامعۀ مطلوب در اَندیشۀ امام خمینی (ویژگی‎ها، موانع و راهکارها)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 27, 1401, 17-37. doi: 10.30471/soci.2021.6986.1586
حسنپور, آرش, ربانی, علی. (1401). 'جامعۀ مطلوب در اَندیشۀ امام خمینی (ویژگی‎ها، موانع و راهکارها)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), pp. 17-37. doi: 10.30471/soci.2021.6986.1586
حسنپور, آرش, ربانی, علی. جامعۀ مطلوب در اَندیشۀ امام خمینی (ویژگی‎ها، موانع و راهکارها). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 14(27): 17-37. doi: 10.30471/soci.2021.6986.1586