پایا, علی. (1391). تکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(73), 7-51.
علی پایا. "تکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 73, 1391, 7-51.
پایا, علی. (1391). 'تکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(73), pp. 7-51.
پایا, علی. تکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1391; 18(73): 7-51.