حسینی, سید رضا, کاظمی نجف آبادی, مصطفی. (1401). آسیب‎شناسی نهادهای خیریه در ایران با تأکید بر استخراج راهبردها و راهکارهای ارتقابخش خیریه با استفاده از تکنیکSWOT. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 19(37), 203-233. doi: 10.30471/iee.2020.6750.1949
سید رضا حسینی; مصطفی کاظمی نجف آبادی. "آسیب‎شناسی نهادهای خیریه در ایران با تأکید بر استخراج راهبردها و راهکارهای ارتقابخش خیریه با استفاده از تکنیکSWOT". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 19, 37, 1401, 203-233. doi: 10.30471/iee.2020.6750.1949
حسینی, سید رضا, کاظمی نجف آبادی, مصطفی. (1401). 'آسیب‎شناسی نهادهای خیریه در ایران با تأکید بر استخراج راهبردها و راهکارهای ارتقابخش خیریه با استفاده از تکنیکSWOT', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 19(37), pp. 203-233. doi: 10.30471/iee.2020.6750.1949
حسینی, سید رضا, کاظمی نجف آبادی, مصطفی. آسیب‎شناسی نهادهای خیریه در ایران با تأکید بر استخراج راهبردها و راهکارهای ارتقابخش خیریه با استفاده از تکنیکSWOT. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 19(37): 203-233. doi: 10.30471/iee.2020.6750.1949


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب