گراوند, هوشنگ. (1399). رابطۀ آرزوها و رضایت از زندگی با تأکید بر مقایسۀ مدل اسلامی عملکرد آرزوها و نظریۀ خودمختاری: یک بررسی مفهومی و میدانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), 7-40. doi: 10.30471/psy.2020.6556.1703
هوشنگ گراوند. "رابطۀ آرزوها و رضایت از زندگی با تأکید بر مقایسۀ مدل اسلامی عملکرد آرزوها و نظریۀ خودمختاری: یک بررسی مفهومی و میدانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 27, 1399, 7-40. doi: 10.30471/psy.2020.6556.1703
گراوند, هوشنگ. (1399). 'رابطۀ آرزوها و رضایت از زندگی با تأکید بر مقایسۀ مدل اسلامی عملکرد آرزوها و نظریۀ خودمختاری: یک بررسی مفهومی و میدانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), pp. 7-40. doi: 10.30471/psy.2020.6556.1703
گراوند, هوشنگ. رابطۀ آرزوها و رضایت از زندگی با تأکید بر مقایسۀ مدل اسلامی عملکرد آرزوها و نظریۀ خودمختاری: یک بررسی مفهومی و میدانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 14(27): 7-40. doi: 10.30471/psy.2020.6556.1703


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب