جمشیدی, مهدی. (1399). معنای «علم اجتماعی اسلامی» از چشم‌انداز مرتضی مطهری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), 55-81. doi: 10.30471/soci.2020.5441.1363
مهدی جمشیدی. "معنای «علم اجتماعی اسلامی» از چشم‌انداز مرتضی مطهری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 24, 1399, 55-81. doi: 10.30471/soci.2020.5441.1363
جمشیدی, مهدی. (1399). 'معنای «علم اجتماعی اسلامی» از چشم‌انداز مرتضی مطهری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), pp. 55-81. doi: 10.30471/soci.2020.5441.1363
جمشیدی, مهدی. معنای «علم اجتماعی اسلامی» از چشم‌انداز مرتضی مطهری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 12(24): 55-81. doi: 10.30471/soci.2020.5441.1363