تسلیمی طهرانی, رضا, پارسانیا, حمید. (1399). نقد و بررسی قرائت طه حسین از اندیشه‎‎های ابن‌خلدون (ابن‌خلدون؛ جامعه‌شناسی مدرن یا متفکری اشعری؟). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 26(105), 19-33. doi: 10.30471/mssh.2020.6591.2050
رضا تسلیمی طهرانی; حمید پارسانیا. "نقد و بررسی قرائت طه حسین از اندیشه‎‎های ابن‌خلدون (ابن‌خلدون؛ جامعه‌شناسی مدرن یا متفکری اشعری؟)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 26, 105, 1399, 19-33. doi: 10.30471/mssh.2020.6591.2050
تسلیمی طهرانی, رضا, پارسانیا, حمید. (1399). 'نقد و بررسی قرائت طه حسین از اندیشه‎‎های ابن‌خلدون (ابن‌خلدون؛ جامعه‌شناسی مدرن یا متفکری اشعری؟)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 26(105), pp. 19-33. doi: 10.30471/mssh.2020.6591.2050
تسلیمی طهرانی, رضا, پارسانیا, حمید. نقد و بررسی قرائت طه حسین از اندیشه‎‎های ابن‌خلدون (ابن‌خلدون؛ جامعه‌شناسی مدرن یا متفکری اشعری؟). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 26(105): 19-33. doi: 10.30471/mssh.2020.6591.2050