زارع شاه آبادی, اکبر, اسدنژاد, فرزانه, تیموری, فاطمه. (1399). مقایسه نقش خانواده و مدرسه در جامعه‌پذیری دینی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه فیروزآباد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(32), 93-116. doi: 10.30471/edu.2018.3918.1757
اکبر زارع شاه آبادی; فرزانه اسدنژاد; فاطمه تیموری. "مقایسه نقش خانواده و مدرسه در جامعه‌پذیری دینی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه فیروزآباد". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15, 32, 1399, 93-116. doi: 10.30471/edu.2018.3918.1757
زارع شاه آبادی, اکبر, اسدنژاد, فرزانه, تیموری, فاطمه. (1399). 'مقایسه نقش خانواده و مدرسه در جامعه‌پذیری دینی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه فیروزآباد', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(32), pp. 93-116. doi: 10.30471/edu.2018.3918.1757
زارع شاه آبادی, اکبر, اسدنژاد, فرزانه, تیموری, فاطمه. مقایسه نقش خانواده و مدرسه در جامعه‌پذیری دینی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه فیروزآباد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 15(32): 93-116. doi: 10.30471/edu.2018.3918.1757


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب