رفیعی, بهروز. (1399). بازکاوی و مقایسه جایگاه عادت در تربیت از دیدگاه مرتضی مطهری و امانوئل کانت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(26), 105-123. doi: 10.30471/psy.2020.4791.1496
بهروز رفیعی. "بازکاوی و مقایسه جایگاه عادت در تربیت از دیدگاه مرتضی مطهری و امانوئل کانت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 26, 1399, 105-123. doi: 10.30471/psy.2020.4791.1496
رفیعی, بهروز. (1399). 'بازکاوی و مقایسه جایگاه عادت در تربیت از دیدگاه مرتضی مطهری و امانوئل کانت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(26), pp. 105-123. doi: 10.30471/psy.2020.4791.1496
رفیعی, بهروز. بازکاوی و مقایسه جایگاه عادت در تربیت از دیدگاه مرتضی مطهری و امانوئل کانت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 14(26): 105-123. doi: 10.30471/psy.2020.4791.1496