اقبالی, ابوالفضل, پارسانیا, حمید. (1399). روش‎شناسی بنیادین اندیشه فمینیستی در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 26(104), 17-28. doi: 10.30471/mssh.2020.5038.1823
ابوالفضل اقبالی; حمید پارسانیا. "روش‎شناسی بنیادین اندیشه فمینیستی در ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 26, 104, 1399, 17-28. doi: 10.30471/mssh.2020.5038.1823
اقبالی, ابوالفضل, پارسانیا, حمید. (1399). 'روش‎شناسی بنیادین اندیشه فمینیستی در ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 26(104), pp. 17-28. doi: 10.30471/mssh.2020.5038.1823
اقبالی, ابوالفضل, پارسانیا, حمید. روش‎شناسی بنیادین اندیشه فمینیستی در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 26(104): 17-28. doi: 10.30471/mssh.2020.5038.1823