طیب حسینی, سید محمود, مرتضوی, سید ابراهیم. (1399). واکاوی پیوند تفسیر و تحلیل‎های اجتماعی در مکتب ادبی معاصر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), 211-230. doi: 10.30471/soci.2020.6275.1478
سید محمود طیب حسینی; سید ابراهیم مرتضوی. "واکاوی پیوند تفسیر و تحلیل‎های اجتماعی در مکتب ادبی معاصر". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 24, 1399, 211-230. doi: 10.30471/soci.2020.6275.1478
طیب حسینی, سید محمود, مرتضوی, سید ابراهیم. (1399). 'واکاوی پیوند تفسیر و تحلیل‎های اجتماعی در مکتب ادبی معاصر', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), pp. 211-230. doi: 10.30471/soci.2020.6275.1478
طیب حسینی, سید محمود, مرتضوی, سید ابراهیم. واکاوی پیوند تفسیر و تحلیل‎های اجتماعی در مکتب ادبی معاصر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 12(24): 211-230. doi: 10.30471/soci.2020.6275.1478