هاشمیان, سید مجتبی, رحیم نیا, فریبرز, فراحی, محمدمهدی. (1399). کشف الگویِ زمینه‌مند رفتارهایِ نقشِ فرا آموزشی استادان دانشگاه اسلامی، بر پایه تجربه‌های حرفه‌ای آنان، از منظر نظریه نقش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(34), 75-95. doi: 10.30471/edu.2020.5295.2029
سید مجتبی هاشمیان; فریبرز رحیم نیا; محمدمهدی فراحی. "کشف الگویِ زمینه‌مند رفتارهایِ نقشِ فرا آموزشی استادان دانشگاه اسلامی، بر پایه تجربه‌های حرفه‌ای آنان، از منظر نظریه نقش". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15, 34, 1399, 75-95. doi: 10.30471/edu.2020.5295.2029
هاشمیان, سید مجتبی, رحیم نیا, فریبرز, فراحی, محمدمهدی. (1399). 'کشف الگویِ زمینه‌مند رفتارهایِ نقشِ فرا آموزشی استادان دانشگاه اسلامی، بر پایه تجربه‌های حرفه‌ای آنان، از منظر نظریه نقش', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(34), pp. 75-95. doi: 10.30471/edu.2020.5295.2029
هاشمیان, سید مجتبی, رحیم نیا, فریبرز, فراحی, محمدمهدی. کشف الگویِ زمینه‌مند رفتارهایِ نقشِ فرا آموزشی استادان دانشگاه اسلامی، بر پایه تجربه‌های حرفه‌ای آنان، از منظر نظریه نقش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 15(34): 75-95. doi: 10.30471/edu.2020.5295.2029


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب