اعتصامی پور, راضیه, باقری, فریبرز, زارع بهرام آبادی, مهدی. (1399). رابطه میان الگوهای ارتباط والد−فرزند و مهارت‌های ارتباطی، با میانجیگری مدیریت هیجانی و عزّت نفس: مدل‌یابی ساختاری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(33), 111-135. doi: 10.30471/edu.2019.1557
راضیه اعتصامی پور; فریبرز باقری; مهدی زارع بهرام آبادی. "رابطه میان الگوهای ارتباط والد−فرزند و مهارت‌های ارتباطی، با میانجیگری مدیریت هیجانی و عزّت نفس: مدل‌یابی ساختاری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15, 33, 1399, 111-135. doi: 10.30471/edu.2019.1557
اعتصامی پور, راضیه, باقری, فریبرز, زارع بهرام آبادی, مهدی. (1399). 'رابطه میان الگوهای ارتباط والد−فرزند و مهارت‌های ارتباطی، با میانجیگری مدیریت هیجانی و عزّت نفس: مدل‌یابی ساختاری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(33), pp. 111-135. doi: 10.30471/edu.2019.1557
اعتصامی پور, راضیه, باقری, فریبرز, زارع بهرام آبادی, مهدی. رابطه میان الگوهای ارتباط والد−فرزند و مهارت‌های ارتباطی، با میانجیگری مدیریت هیجانی و عزّت نفس: مدل‌یابی ساختاری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 15(33): 111-135. doi: 10.30471/edu.2019.1557


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب