کاظمین خیابان, بیتا, نوروزی, داریوش, عزیز ابادی فراهانی, فاطمه. (2). تأثیر آموزه های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری شهر قدس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), 157-176. doi: 10.30471/im.2017.1498
بیتا کاظمین خیابان; داریوش نوروزی; فاطمه عزیز ابادی فراهانی. "تأثیر آموزه های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری شهر قدس". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 12, 2, 157-176. doi: 10.30471/im.2017.1498
کاظمین خیابان, بیتا, نوروزی, داریوش, عزیز ابادی فراهانی, فاطمه. (2). 'تأثیر آموزه های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری شهر قدس', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), pp. 157-176. doi: 10.30471/im.2017.1498
کاظمین خیابان, بیتا, نوروزی, داریوش, عزیز ابادی فراهانی, فاطمه. تأثیر آموزه های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری شهر قدس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2; 6(12): 157-176. doi: 10.30471/im.2017.1498


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب