نظرپور, محمدنقی, کیاءالحسینی, سیدضیاءالدین, حقیقی, میثم. (1392). چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), 41-65.
محمدنقی نظرپور; سیدضیاءالدین کیاءالحسینی; میثم حقیقی. "چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 1392, 41-65.
نظرپور, محمدنقی, کیاءالحسینی, سیدضیاءالدین, حقیقی, میثم. (1392). 'چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. 41-65.
نظرپور, محمدنقی, کیاءالحسینی, سیدضیاءالدین, حقیقی, میثم. چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1392; 10(19): 41-65.