علی اکبری بابوکانی, احسان, قانع, احمد علی. (777). واکاوی مبانی تصمیم گیری مصلحت محور در نظام قواعد فقهی (با تأکید بر قاعده‎ فقهی نفی ضرر). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(11), 53-76. doi: 10.30471/im.2017.1418
احسان علی اکبری بابوکانی; احمد علی قانع. "واکاوی مبانی تصمیم گیری مصلحت محور در نظام قواعد فقهی (با تأکید بر قاعده‎ فقهی نفی ضرر)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 11, 777, 53-76. doi: 10.30471/im.2017.1418
علی اکبری بابوکانی, احسان, قانع, احمد علی. (777). 'واکاوی مبانی تصمیم گیری مصلحت محور در نظام قواعد فقهی (با تأکید بر قاعده‎ فقهی نفی ضرر)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(11), pp. 53-76. doi: 10.30471/im.2017.1418
علی اکبری بابوکانی, احسان, قانع, احمد علی. واکاوی مبانی تصمیم گیری مصلحت محور در نظام قواعد فقهی (با تأکید بر قاعده‎ فقهی نفی ضرر). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 6(11): 53-76. doi: 10.30471/im.2017.1418


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب