فروتنی, زهرا, بحرانی, عطیه. (777). تحلیل رابطه کرامت انسانی با فرهنگ سازمانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(11), 31-52. doi: 10.30471/im.2017.1417
زهرا فروتنی; عطیه بحرانی. "تحلیل رابطه کرامت انسانی با فرهنگ سازمانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 11, 777, 31-52. doi: 10.30471/im.2017.1417
فروتنی, زهرا, بحرانی, عطیه. (777). 'تحلیل رابطه کرامت انسانی با فرهنگ سازمانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(11), pp. 31-52. doi: 10.30471/im.2017.1417
فروتنی, زهرا, بحرانی, عطیه. تحلیل رابطه کرامت انسانی با فرهنگ سازمانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 6(11): 31-52. doi: 10.30471/im.2017.1417