صادقی, یوسف, خنیفر, حسین. (773). هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمان‌ها در ترازوی مدیریت علوی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), 65-90.
یوسف صادقی; حسین خنیفر. "هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمان‌ها در ترازوی مدیریت علوی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 7, 773, 65-90.
صادقی, یوسف, خنیفر, حسین. (773). 'هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمان‌ها در ترازوی مدیریت علوی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), pp. 65-90.
صادقی, یوسف, خنیفر, حسین. هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمان‌ها در ترازوی مدیریت علوی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 4(7): 65-90.