لاریجانی, مهسا, لاریجانی, مهدیه. (773). مطالعه تطبیقی آرای جامعه‌شناسانه فارابی و ابن‌خلدون. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(9), 145-164.
مهسا لاریجانی; مهدیه لاریجانی. "مطالعه تطبیقی آرای جامعه‌شناسانه فارابی و ابن‌خلدون". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 9, 773, 145-164.
لاریجانی, مهسا, لاریجانی, مهدیه. (773). 'مطالعه تطبیقی آرای جامعه‌شناسانه فارابی و ابن‌خلدون', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(9), pp. 145-164.
لاریجانی, مهسا, لاریجانی, مهدیه. مطالعه تطبیقی آرای جامعه‌شناسانه فارابی و ابن‌خلدون. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 5(9): 145-164.