سعیدی‌رضوانی, محمود, موسوی مشهدی, سید جمال‌الدین, باغگلی, حسین. (1389). نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(11), 135-164.
محمود سعیدی‌رضوانی; سید جمال‌الدین موسوی مشهدی; حسین باغگلی. "نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 11, 1389, 135-164.
سعیدی‌رضوانی, محمود, موسوی مشهدی, سید جمال‌الدین, باغگلی, حسین. (1389). 'نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(11), pp. 135-164.
سعیدی‌رضوانی, محمود, موسوی مشهدی, سید جمال‌الدین, باغگلی, حسین. نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 5(11): 135-164.