1.

تحلیل مقایسه‎ای تبیین نهادهای بازار کار از منظر نئوکلاسیک‎ها و نهادگرایان: رهنمودهایی برای خط‎مشی‎های بازار کار

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 195-219
حسین سرآبادانی تفرشی؛ علیرضا چیت سازیان

2.

مدل‎سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 185-204
وحید ارشدی؛ جواد غیاثی؛ رضا توکلی جاغرق؛ مجید منفرد؛ طیبه عضدی